Drodzy Tegoroczni Maturzyści,

W tym roku szkolnym, ze względu na epidemię i wymuszone przez nią zdalne nauczanie, zostały wprowadzone zmiany w egzaminie maturalnym 2021. Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Rozp_MEN_16_grudnia_2020

Egzamin maturalny zostanie przeprowadzany tylko w części pisemnej, a obowiązek przystąpienia do matury na poziomie rozszerzonym został zniesiony. W związku ze zmianami jakie dotyczą egzaminu maturalnego w 2021 roku, zmianie uległ druk deklaracji maturalnej.

1. część ustna dotyczy tylko tych osób, które

a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

lub przedmiotów, lub


b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy

międzynarodowej (dotyczy Título de Bachiller).

2. w części pisemnej został zniesiony obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (uczeń może

przystąpić do max. sześciu przedmiotów, ale może nie przystępować wcale).


 

Nowa deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r. WARIANT A dostępna jest na stronie OKE Kraków w zakładce Egzamin

maturalny – Organizacja -Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym

2020/2021 – aktualizacja

• Załączniki (wersja WORD/DOCX) (EM 2021 Zalacznik 1a Deklaracja Wariant A) .

 

Załączniki – deklaracja oraz wzór wypełnienia dokumentu, zamieszczone zostały również na stronie szkoły w zakładce Dla ucznia – Egzamin

maturalny. http://2lo.zso1.swidnik.pl/egzamin-maturalny/

 


Deklaracja zawiera szczegółowy opis uzupełnienia dokumentu.


Zwracam się do Was z prośbą o WYPEŁNIENIE DEKLARACJI KOMPUTEROWO i wydrukowanie dokumentu (jedynie na stronie 4 odręczny

będzie podpis składającego deklarację).

Na 21 – 28.01.2021 r. zaplanowane zostały próbne matury w formie stacjonarnej.


Myślę, że będzie to najlepszy czas na złożenie deklaracji.


Ostateczny termin deklaracji maturalnej w tym roku upływa 8 lutego 2021 roku.


Pozdrawiam Was bardzo serdecznie,
Monika Szymaniak  Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych