Oferta edukcyjna

 

 KLASA MATEMATYCZNAWszyscy uczniowie realizują od klasy pierwszej rozszerzenie z matematyki, a także drugie rozszerzenie, które wybierają spośród trzech przedmiotów, takich jak geografia, fizyka i informatyka.

Uczniowie tego oddziału uczestniczą  w ramach podpisanej umowy patronackiej  z Wydziałem  Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie w zajęciach uniwersyteckich Koła Olimpijskiego oraz wykładach, warsztatach, laboratoriach związanych z matematyką, informatyką, geografią, fizyką i robotyką na Politechnice Lubelskiej. Kadra naukowa i studenci obu uczelni są także częstymi gośćmi w II LO podczas wydarzeń naukowych takich jak np. „Dzień Liczby Pi”. Uczniowie klas matematycznych rozwijają swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi na zajęciach Koła Matematycznego, a także podczas wyjazdów edukacyjnych do Instytutu Problematyki Jądrowej w Świerku czy Centrum Nauki Kopernik

Perspektywy dalszego kształcenia na kierunkach studiów: architektura, automatyka i robotyka, energetyka, lotnictwo i kosmonautyka, ekonomia, informatyka, grafika komputerowa, matematyka, fizyka, elektronika, elektrotechnika, mechatronika, architektura, budownictwo, geodezja, inżynieria pojazdów mechanicznych i hybrydowych, inżynieria środowiska, telekomunikacja, politechnicznych i innych.

Wymienione kierunki studiów kształcą specjalistów, na których zawsze jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Dla uczniów szczególnie ciekawych świata matematycznego mamy coś więcej. 

"Akademia Matematyki"

autorski projekt edukacyjny naszych nauczycieli, dzięki któremu odkryjecie tajniki królowej nauk

Zapraszamy na

 https://www.facebook.com/akademiamatematyki2LO/KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNAW proponowanym oddziale wszyscy uczniowie od klasy pierwszej rozpoczynają naukę biologii i chemii w zakresie rozszerzonym.

Klasa biologiczno-chemiczna objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, co skutkuje ścisłą współpracą szkoły z Uniwersytetem Medycznym; uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych organizowanych dla szkoły - zarówno na terenie uczelni, jak i w budynku LO. Uniwersytet Medyczny oferuje uczniom II LO wsparcie w postaci zajęć, warsztatów, laboratoriów, konsultacji prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni.

Przed absolwentami tej klasy otwarte są perspektywy studiowania przede wszystkim na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, biomedycyna, elektroradiologia, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, pielęgniarstwo, położnictwo, a także pokrewnych, jak kosmetologia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne.

Mogą też kształcić się na uczelniach przyrodniczych, np. studiować weterynarię, biologię, chemię, biotechnologię, chemię kosmetyków i środków bioaktywnych, kryminalistykę, leśnictwo, behawiorystykę zwierząt, psychologię, inżynierię środowiska, odnawialne źródła energii, technologię żywienia, bioinżynierię medyczną.

Wymienione kierunki studiów kształcą w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie.

 KLASA GEOGRAFICZNO-JĘZYKOWAPropozycja tego oddziału kierowana jest do miłośników geografii, gdyż właśnie ten przedmiot będzie realizowany w zakresie rozszerzonym przez wszystkich uczniów od klasy pierwszej. Drugie rozszerzenie uczniowie wybierają spośród trzech przedmiotów: język angielski, język polski i wiedza o społeczeństwie.

W ramach współpracy z UMSC w Lublinie, uczniowie tej klasy uczestniczą w wykładach i zajęciach warsztatowych, organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, między innymi podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, czy Międzynarodowego GIS Day. Ponadto, atrakcyjność oddziału podnoszą wycieczki tematyczne organizowane w ciekawe miejsca naszego regionu. Dodatkowo dla uczniowie mogą realizować projekt "Dotknij historii" - warsztaty dla uczniów we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum Wojska Polskiego oraz Instytutem Pamięci Narodowej oraz projekt "Świadomy obywatel" - zajęcia akademickie dla uczniów we współpracy z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji UMCS - warsztaty dla uczniów w Sejmie RP. Ponadto uczniowie tej klasy mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania i zdolności poprzez udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS i British Council, udział w życiu kulturalnym (kino, teatr, muzea wystawy), wizyty w radio i telewizji. Warsztaty prowadzone przez zagranicznych studentów  dzięki współpracy z organizacją AIESEC, wymiana młodzieży ze szkołą w Wuppertal w Niemczech oraz wycieczki zagraniczne od lat dają uczniom szansę na praktyczne wykorzystanie języków obcych.

Nauka w tej klasie otwiera drogę do dalszego kształcenia na następujących kierunkach studiów: ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, administracja, administracja publiczna, administracja europejska, administracja i polityka publiczna, hotelarstwo, ekonomia, lingwistyka stosowana, filologia angielska, English Studies, amerykanistyka, filologia polska i inne.

Wymienione kierunki studiów kształcą specjalistów, na których zawsze jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

 KLASA HUMANISTYCZNAW oddziale wszyscy uczniowie od klasy pierwszej uczą się w zakresie rozszerzonym języka polskiego. Drugi przedmiot wybierają spośród: języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Atrakcyjność oddziału podnosi prowadzona od klasy pierwszej edukacja medialna w formie warsztatów dziennikarskich, teatralnych, edukacji filmowej (programowe wycieczki do radia, telewizji, redakcji czasopism), aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym (teatr, kino, muzea, spotkania z ludźmi kultury i nauki, zajęcia na lubelskich uniwersytetach), lekcje prawnicze w sądzie. Dodatkowo uczniowie mogą realizować projekt "Dotknij historii" - warsztaty dla uczniów we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum Wojska Polskiego oraz Instytutem Pamięci Narodowej oraz projekt "Świadomy obywatel" - zajęcia akademickie dla uczniów we współpracy z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa oraz Prawa i Administracji UMCS - warsztaty dla uczniów w Sejmie RP. Oferta zajęć dodatkowych jest dostosowana do zainteresowań i oczekiwań uczniów. Nauka w tym oddziale objęta jest patronatem Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie - uczniowie przygotowują się do życia uniwersyteckiego, systematycznie uczestnicząc w zajęciach organizowanych dla klasy przez pracowników naukowych uczelni - zarówno na terenie UMCS, jak i szkoły.

Perspektywy dalszego kształcenia na kierunkach studiów: prawo, administracja, psychologia, pedagogika, politologia, mediacja społeczna, filologia polska, inne  filologiczne, produkcja medialna, produkcja filmowa, edytorstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, lingwistyka stosowana, animacja kultury, public relations, lingwistyka, animacja kultury i inne.

Wymienione kierunki studiów kształcą w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie.

 

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych