Przekład intersemiotyczny to przełożenie wiersza na przykład na ilustrację. „Przeczytajcie wiersze, wybierzcie ulubiony i uruchomcie wyobraźnię. Niech słowa zmienią się w obraz, zilustrujcie emocje, jakie będą Wam towarzyszyć w trakcie czytania. Narysujcie, namalujcie ilustrację do wiersza.” Prace muszą być przesłane w formie elektronicznej do 28 maja 2021. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 czerwca – w dniu urodzin poety.

Teksty wybranych wierszy i pełen regulamin konkursu znajdziecie poniżej. Zainteresowane udziałem osoby prosimy o kontakt z p. Jadwigą Kopniak, koordynatorką projektu, w celu przygotowania odpowiednich dokumentów zezwalających na udział w konkursie.

Translate »
Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych